Sejmik Drużyn Wodnych Chorągwi Łódzkiej

7 marca odbył się Sejmik Drużyn Wodnych - zjazd sprawozdawczo-wyborczy wszystkich jednostek wodnych podległych Chorągwi Łódzkiej

Zjawiło się ok. 20 osób powiązanych z rożnymi hufcami. Jako reprezentacja naszego Retmanatu na zjazd wydelegowani zostali Filip, Gilu i ja - Brzoza

Głównym celem sejmiku było podsumowanie działań zespołu pilota przez ostatnia kadencje oraz wybranie nowego zespołu i wyznaczenie jego celów na najbliższe 2 lata. Sejmik miał również formę warsztatów - wspólnie zastanawialiśmy się co można zrobić żeby polepszyć i rozszerzyć działalność drużyn wodnych.

Oprócz tego, że mieliśmy okazję poznać instruktorów działających w hufcach Chorągwi Łódzkiej, udało nam się zapoczątkować współpracę z Zespołem Pilota.

Pilotem Chorągwi Łódzkiej na kadencję 2009-2011 został:
hm. Piotr Nowacki z Hufca Łódź-Polesie.
GRATULUJEMY, i życzymy sukcesów na polu nowej służby !!