Zjazd Retmanatu - sprawozdanie

W dniu 06.09.2009 odbyło się pierwsze spotkanie Rady Retmanatu w roku 2009/2010. Przybyła liczna reprezentacja instruktorów oraz innych osób udzielających się i pracujących na rzecz szkutni.

Spotkanie rozpoczęło się od wyborów nowego Retmana. Ze względu na otrzymanie posady na Zawiszy Czarnym, dh Włodzimierz Walczak phm. zrezygnował z dotychczasowo pełnionej funkcji. Jego miejsce zajął dh Filip Michel pwd. Wszyscy przyjęli jego kandydaturę i jednogłośnie zgodzili się na objęcie przez niego najwyższego stanowiska...

Kolejną zmianą było powołanie nowych zastępców retmana. Prowadzeniem i przestrzeganiem programu szkutni zajmować będzie się dh. Dominika Dobrowolska. Sprawami promocji i nawiązywania współpracy z innymi instytucjami zajmie się dh Mateusz Gil. Wybraliśmy również trzech bosmanów: głównym bosmanem pozostał dh Kamil Domińczak, jego pomocnikiem opiekującym się ślusarnią został dh Tomasz Szymanek, a sprawami stolarni zajmie się dh Bartosz Szymanek.

Przedstawione zostały również plany na najbliższy rok. Zgłoszono pomysł, by wyremontować halę - odmalować filary oraz drzwi. Zagospodarowaniem i zarządzaniem harcówki ma zająć się 16 PHDW Abordaż - odświeżą oni ściany, wstawią nowe drzwi, a także w miarę możliwości odnowią inne elementy. Konieczna jest również naprawa dachu. Możliwość realizacji tych zadań zależy od zaangażowania i ilości osób chętnych do pracy w szkutni.

Rada Retmanatu ustaliła również nowy, stały termin spotkań organizacyjnych dzięki którym będzie można rozliczać się z dotychczasowo wykonanych zadań i zaplanować kolejne.